ZNAJDŹ W PROGRAMIE
AKREDYTACJE
Zgłoszenia akredytacyjne należy przesyłać na adres alicja.mysliwiec@dwabrzegi.pl do 09.07.2013 roku. Formularz dostępny jest TUTAJ. Istnieją dwa rodzaje akredytacji: 1) PRASA – przeznaczona dla dziennikarzy (aktywnych zawodowo); 2) FOTO – przeznaczona dla przedstawicieli branży fotograficznej. Prosimy o wypełnienie wszystkich pól w formularzu. Akredytacje przyznawane są bezpłatnie. Ewentualne pytania prosimy kierować bezpośrednio do Alicji Myśliwiec. Informacja zwrotna o zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku trafi do Państwa mailem do 11.07.2013.

KATALOG
DB_2013_katalog_prev

PLAKAT
DB_2013_PLAKAT

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO
www.dwabrzegi.pl/DB_pressroom/DB_logotypy.rar

IDEA FESTIWALU
DB_idea_pressroom_PL (doc)
DB_idea_pressroom_PL (pdf)

GŁOS DWUBRZEŻA
Nasza gazeta istnieje od pierwszej edycji. Oparta na pracy wielbicieli sztuki i kina w szczególności, jest pomocą dla wszystkich, którzy chcą się zorientować w codziennej ofercie festiwalu. Podczas DWÓCH BRZEGÓW gazeta dystrybuowana jest bezpłatnie. Zachęcamy do zapoznania się z numerami, które towarzyszyły odbiorcom festiwalu podczas poprzednich edycji.
www.dwabrzegi.pl/DB_pressroom/glos_DB_2012.rar
www.dwabrzegi.pl/DB_pressroom/glos_DB_2011.rar
www.dwabrzegi.pl/DB_pressroom/glos_DB_2010.rar
www.dwabrzegi.pl/DB_pressroom/glos_DB_2009.rar
www.dwabrzegi.pl/DB_pressroom/glos_DB_2008.rar
www.dwabrzegi.pl/DB_pressroom/glos_DB_2007.rar